Disclaimer

De vacatures en informatie op deze site zijn met de grootst mogelijk zorg samengesteld en worden zo actueel mogelijk bijgehouden. Niettemin kan Concern4 niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Concern4 kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site en in het vacature overzicht verstrekte informatie.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Concern4 anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Concern4 wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website gelinkt zijn.