CONTACT

 

Volg ons op Facebook
Volg ons via twitter
Ga naar onze Linkedin groep
Technische vacatures via RSS

Reviews

YOU CONCERN4

Lees meer over de drijfveren en ervaringen van onze duurzaamheids professionals.

Chemisch technoloog

Duurzaamheid, een mode grill? Zeker niet voor mij! Duurzaamheid betekend voor mij niet alleen bewust omgaan met omgeving en grondstoffen maar ook een manier om de bedrijfsprocessen efficiënt in te richten.

Na mijn afstuderen als chemisch technoloog ben ik gevraagd voor een tijdelijke baan bij een energiecentrale. Hier heb ik mij ondermeer gericht op het optimaliseren van het zuiveringsproces van koelwater. Het werken met Concern4 heb ik als zeer plezierig ervaren. Er wordt actief met je meegedacht zowel professioneel als op duurzaamheidsvlak.

Paul.

Voorbereider duurzaam bouwen

Coen over zijn nieuwe functie voorbereider duurzaam bouwen:

"Tijden veranderen, bewustwording groeit. Generaties groeien op met het besef dat we onze planeet door moeten geven aan volgende generaties. Je CO2 voetafdruk wil je zo klein mogelijk achterlaten. Bewustwording van een duurzame wereld groeit ook snel bij ondernemingen. Maar hoe zetten we deze bewustwording om in ideeën en concrete initiatieven? Herkenning van de te nemen verantwoordelijkheid is niet voldoende, nemen van deze verantwoordelijkheid is noodzaak. Werkzaam zijn binnen dit spanningsveld is voor mij fascinerend. Soms ervaar je dat het nog niet iedere onderneming gegund is om vanuit haar “vezels” een duurzaamheidsvisie te omarmen. 

Omdat ik werkzaam ben in de bouwsector, een sector die cruciaal is als het gaat om duurzaamheid, CO2 reductie en het verantwoordelijk omgaan met grondstoffen, wilde ik mijn horizon verbreden bij een onderneming die de uitdaging al lang is aan gegaan. Concern4 dacht met me mee, daagde me uit en zorgde ervoor dat ik mijn bijdrage op het gebied van duurzaam renoveren kan leveren bij een grote bouwonderneming die vanuit haar “vezels” een duidelijk duurzaamheidsvisie heeft! "

Consultant duurzame energie

Patrick en duurzame energie:

"Ik zie dagelijks hoe onze welvarende consumptiemaatschappij een grote aanspraak doet op 's werelds natuurlijke bronnen. Hiermee wordt een roofbouw op moeder natuur gedaan met alle gevolgen van dien voor onze toekomstige generaties. Regeringen denken meestal eerst in economische welvaart, daarna pas in duurzaamheid. Het moet afgelopen zijn met het tijdperk dat het woord "duurzaamheid" enkel wordt ingezet voor het eigen belang. 

Gelukkig bestaan er organisaties die hun winstgevendheid wél te danken hebben aan het realiseren van duurzaamheid. Via Concern4 ben ik aan de slag gegaan bij zo'n organisatie, welke door het spinnenweb van regelgeving en verstrengelde belangen een weg ziet naar concrete projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Door aan te haken op een bureaucratische overheid, zetten wij een regelrechte lijn! Ik ben er trots op dat ik mee mag werken aan deze revolutie!"

MVO en duurzaamheid

Daan over MVO en duurzaamheid:

"Na mijn studie ben ik mijn carrière gestart in de financiële dienstverlening. Als trainee en later als specialist heb ik daar bijzonder veel geleerd over deze dynamische sector. Voor mij persoonlijk ontbrak er echter een stuk bezieling en passie. Ik wil graag geloven dat mijn inzet en werkzaamheden op een duurzame wijze kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en algemeen welzijn. MVO en duurzaamheid vond ik niet langer terug in mijn werk. 

Daarom ben ik mij steeds verder gaan verdiepen in MVO en duurzaamheid en ik raakte er steeds enthousiaster over. Ik was vastbesloten deze elementen ook in mijn baan te gaan integreren. Zodoende kwam ik bij Concern4 terecht en ontstonden de kansen om mijn carrière duurzaam voort te zetten. Zij begrijpen dat een sustainable loopbaan niet gaat om 3, maar om 4 P's: People, Planet, Profit en... Passie! "

Projectleider Duurzame Energie

Duurzaamheid voor mij? Ik voel me moreel verplicht om met al mijn expertise bij te dragen aan een meer efficiënte en betaalbare energievoorziening, bijv. als projectleider duurzame energie. We kunnen het niet maken om de volgende generatie op te schepen met een uitgeputte energievoorraad. Zowel vanuit economisch als sociaal oogpunt. Met behulp van Concern4 ben ik gedetacheerd bij een gemeente als projectleider duurzame energie. Ik initieer, adviseer, organiseer en implementeer maatregelen om de gemeente meer klimaatneutraal te laten opereren. Een geweldige opdracht met een geweldige uitdaging.

Wilbert.

© Concern4 2018 PXL Communicatie Otys Recruiting Technology  /  Disclaimer  /  Sitemap  /  RSS  /  Privacy policy