Privacy statement

1. IDENTITEIT

De verantwoordelijke voor deze website is Concern4 B.V. (KVK nr 09182067), Tegalstraat 18, 7541 ZB te Enschede. Concern4 is bereikbaar via info@concern4.nl.

 

2. DOELEINDE

Via deze website wil Concern4 vacatures delen en de mogelijkheid bieden om als kandidaat in te schrijven als werkzoekende, om op deze wijze door Concern4 te kunnen worden benaderd en te kunnen reageren op vacatures door een persoonlijk account.
 

3. GEVRAAGDE INFORMATIE

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving en/of sollicitatie registreren we onderstaande gegevens in een (persoons) eigen account: voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, specialisme(n), aantal jaren werkervaring, branche ervaring, huidig bruto maandsalaris o.b.v. 40 uur per week, je cv in Word of PDF, gewenst dienstverband, gewenste werkregio, gewenst aantal werkuren per week, gegevens over beschikbaarheid en verlof, wensen ten aanzien van je toekomstige functie/opdracht, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (zoals referenties). Bij je inschrijving/sollicitatie kun je ervoor kiezen om je gegevens in te vullen op basis van je LinkedIn profiel. Indien je hiervoor kiest, ga je akkoord met het feit dat wij de volgende LinkedIn gegevens van jou verzamelen: je naam, foto, kopregel en huidige functies. Verder ga je door je in te schrijven of te solliciteren akkoord met eventuele nieuwsbrief met actuele vacatures en/of informatie over de arbeidsmarkt. Indien je de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kun je dit laten weten via info@concern4.nl.

Bij de registratie wordt tevens het IP-adres vastgelegd en het tijdstip van registratie. De aldus verkregen gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Concern4 gebruikt alle bovengenoemde gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site, om sollicitaties in behandeling te nemen, aan de hand daarvan contact met de betreffende persoon op te nemen en om te delen met de bij de vacature behorende organisatie. Het e-mailadres wordt verder specifiek gebruikt om het wachtwoord van het account naar te verzenden. De gegevens worden door Concern4 niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

 

4. RECHTEN KANDIDATEN

Inschrijvende en solliciterende kandidaten geven door registratie ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens door Concern4. Minderjarigen, dat wil zeggen personen onder de zestien jaar, kunnen zich niet registreren. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd verwijdert Concern4 de gegevens die benodigd waren voor registratie. Dat wil zeggen dat het account wordt gewist. Om een verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. Concern4 neemt contact op via het e-mailadres dat bij registratie is opgegeven. Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@concern4.nl.
 

5. PRIVACY-VRAGEN

Vragen over het privacy-beleid van de website kunnen per email worden gesteld via info@concern4.nl.
 

6. GEGEVENSVERWERKING

De website verzamelt niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals het IP-adres van uw computer of laptop, datum en tijd van bezoek aan de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site en de geolocatie waar u zich bevindt. Deze gegevens worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site te meten en zo nodig aan te passen voor een gebruiksvriendelijkere website. Verder kan Concern4 cookies gebruiken om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

  1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert), waarbij je zelf kunt aangeven in welke vacatures je geïnteresseerd bent.
  2. Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen zoals nieuwsbrieven deelname aan workshops en promotionele acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld.
  3. Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vaste functies of interim opdrachten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks en social media checks.
  4. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante (financiële) administratie uit te voeren.
  5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
  6. Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
  7. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
  8. Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving.
 

7. BEVEILIGING

Voor de registratie van kandidaten gebruikt Concern4 een beveiligd protocol. De verkregen gegevens worden door een ingehuurde organisatie opgeslagen in een adequaat beveiligde database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. We werken met een gerenommeerde partij die onze hosting verzorgt en beveiliging van de gegevens verzekert.
 

8. BEWAARTERMIJN

In lijn met de Wbp worden persoonsgegevens, voor diegenen die dat willen, niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, kun je contact opnemen via info@concern4.nl.
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Concern4, dan kunt u contact opnemen met Guido Seijmonsbergen via info@concern4.nl of via 06-23941449.
Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Concern4 B.V. Deze versie is opgesteld in maart 2018.